Bait Ve Noy - Mako

והבית הזה הוא אני

 "אחד החלומות שהיו לי היה לשלב בחלל קיר עם צמחייה מטפסת, ולצורך זה תכננתי יחידת נגרות עם נקודת מים שמשתלבת בתוכה. אך משום מה הצמחייה לא התפתחה בו באופן הרצוי, והפתרון החלופי שמצאתי היה לשלב בתוך היחידה אדניות רגילות עם צמחייה נמוכה, כך שבכל זאת יתקבל אפקט כלשהו של צמיחה בתוך החלל".

For full Artical

Bait Ve Noy on Mako

Bait Ve Noy on Mako